Ar-Ge Merkezi


MUTLU AKÜ olarak uzun yıllardır yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın, resmi bir kimliğe kavuşması için Ar-Ge merkezi kurulmasına karar verilmiştir. Ar-Ge merkezi kurulum çalışmalarımız Eylül 2014 tarihinde başlamış ve 09.02.2015 tarihi itibariyle Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanarak, Ar-Ge merkezimiz resmen devreye girmiştir. Ar-Ge merkezimiz, mevcut MUTLU AKÜ fabrikası içerisinde olup, 1.228 m2 alanı kapsamaktadır.

Ar-Ge merkezimizde 1 doçent, 5 yüksek lisans, 25 lisans mezunu olmak üzere 42 tam zamanlı mühendis ve teknisyen çalışmaktadır. Ar-Ge merkezi olarak personelimizin yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapması, şirketimizce desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu destek sayesinde Ar-Ge merkezi personelimizin eğitim seviyesinin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir. Eğitime verdiğimiz önem ile personel sayımızın her daim artmasına özen gösterilecektir.

Ar-Ge merkezimizin amacı, yeni teknolojileri sektörde ilk geliştiren şirket olmaktır. Bu kapsamda aktif olarak 65 adet Ar-Ge projesi yürütülmektedir. Şu an öz kaynaklı olan projelerimize, yakın zamanda dış kaynaklı uluslararası projeler de eklenmesi planlanmaktadır. Yeni projelerimiz, ana üretim gamımız olan kurşun asit akü ile sınırlı kalmayarak, lityum-iyon gibi yenilikçi akü teknolojilerini de kapsamaktadır.

Ar-Ge merkezimizin stratejisi ve hedefi:

•    Yeni ürün geliştirilmesi,
•    Mevcut ürünlerin iyileştirilmesi,
•    Ürün kalitesinin yükseltilmesi,
•    Ürün standardının yükseltilmesi,
•    Maliyet düşürücü yeniliklerin uygulanması,
•    Yeni üretim teknolojileri geliştirilmesi,
•    Ar-ge kültürümüzün yükseltilmesi
•    Departman için kaliteli personel yetiştirilmesi,
•    Öz kaynak, ulusal ve uluslararası işbirlikleri sağlanmasıdır.